ประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศ

วันนี้ (30 ม.ค.60) ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมอธิการบดีราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*