อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”

วันนี้ (7 ก.พ.60) สถาบันอยุธยาศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปิดประธานกล่าวเปิดการอบรม วิทยากรโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม และคณะ โดยมีคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*