พบนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป สาขาวิชาการจัดการ

วันนี้ (19 มี.ค.60) เวลา 13.45 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความพึงพอใจ และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 317

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*