อบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นทุนต่อหน่วยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขันการผลิตบัณฑิต

ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดทำต้นทุน โดยงานการเงินและบัญชีและกองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นทุนต่อหน่วยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขันการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*