สัมมนาวิชาการ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา : ปริวรรตบทเรียน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต”

วันนี้ (24 มี.ค.60) สถาบันอยุธยาศึกษา จัดงานสัมมนาวิชาการ “๒๕๐ ปี ปัจฉิมกาลกรุงศรีอยุธยา : ปริวรรตบทเรียน เพื่อสร้างสรรค์อนาคต”โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม  บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*