ประชุมเชิงปฏิบัติการ“เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)” ครั้งที่ ๗

ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ“เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand Human Library Network)” ครั้งที่ ๗ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม  บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*