ประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3(135)/2560

วันนี้ (21 เม.ย.60) อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3(135)/2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ณ buypresentation.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏสไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*