ทำบุญอาคารสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพระนครศรีอยุธยา (สกสค.)

วันนี้ (27 เม.ย.60) อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญอาคารสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาพระนครศรีอยุธยา (สกสค.) โดยมี อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ชโลธร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ ณ สำนักงาน stormtrooper-essay.com
สกสค.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*