ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันนี้ (23 พ.ค.60) คณะผู้บริหารระดับสูงสภาการศึกษาเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  พบปะคณะผู้บริหาร และเข้าศึกษาดูงานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้ำ สุนทร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับและพาชม ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมการจัดการ ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*