เชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันนี้ (23 พ.ค.60) กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ เข้ารับโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติทั้งสิ้น 80 คน โดยผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ เป็นผู้อุทิศตนเพื่อสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอย่างสม่ำเสมอ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*