กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ครั้งที่ 27 “ราชนครินทร์เกมส์”

วันนี้ (2 มิ.ย.60) บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ครั้งที่ 27 “ราชนครินทร์เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา https://time4paper.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*