อบรมพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping)

วันนี้ (6 มิ.ย.60) อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping) โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา https://essays4u.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*