ร่วมตอนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่ 3 โรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่โรงเรียนตำหนักเพนียด โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสนพระราชหฤทัย และทรงตระหนัก ถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะรักษาสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสนพระราชหฤทัยให้เยาวชนได้รับรู้และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน โดยเฉพาะที่มีฐานะยากจน แต่มีความประพฤติดี เรียบร้อย ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้และพัฒนาให้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*