พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย โดยมีคณะครู อาจารย์ โรงเรียนสาธิต เข้าร่วมพิธี และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีไหว้ครูจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ สักการะต่อคุณครู ระลึกถึงพระคุณครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงาม ความดี เพื่อประโยชน์ของชาติ และประชาชน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*