จัดนิทรรศการ “อยุธยานุสติ”

สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการ “อยุธยานุสติ” ในงานรักชาติเฟสติวัล ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี จัดโดย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เรื่องราวของชาติไทยในอดีต และให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้และอนุสรณ์กว่า 40 แห่ง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop และกิจกรรมชิงรางวัล พร้อมช็อปสินค้า OTOP และสินค้าราคาประหยัด โดยนิทรรศการ “อยุธยานุสติ” ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เข้าชมเป็นจำนวนมาก และได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบประกาศนียบัตรฯ รวมทั้ง พันเอก กิตติภัค ทองธีรธรรม ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร มอบของที่ระลึกให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*