พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

วันนี้(30 มิ.ย.60) สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจาก ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเทียนพรรษาที่บุคลากรร่วมกันหล่อ จะทำการแห่เทียนในวันพุธที่ 5 ก.ค.60 เพื่อถวาย ณ วัดกลางคลองสระบัว จ.พระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*