บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี ร่วมบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยคุณชัยยุทธ สันทนานุการ และบริษัท แพคกอน จำกัด โดย ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ซึ่งทั้งสามฝ่ายจะร่วมมือกันจัดตั้ง “โครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันบนเวทีโลก” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะร่วมกันพัฒนา 8 โครงการ ได้แก่ 1) การจัด “ผู้เชี่ยวชาญ” ร่วมสอนในวิชาต่างๆ แบบ Remote Teaching 2) การจัดตั้ง “หลักสูตรฝึกงาน” หรือ Corporate University 3) การสนับสนุนสร้างธุรกิจ “Startup” ผ่าน CAT Techno Farm 4) การให้บริการ eEducation Platform เพื่อรองรับการให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์ 5) การให้บริการพัฒนาโครงข่ายและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่ Smart University 6) ให้บริการจัดตั้งร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอที และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย 7) การให้บริการ Contents และ Software เพื่อการศึกษา 8) การสร้างรายได้เสริมให้กับ “สถาบันฯ”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*