ประชุมสภากาแฟ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้กับต้อนรับ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และองค์กรเอกชน ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟ งานพบปะหารือระหว่างส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบไม่เป็นทางการ ณ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*