ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันนี้ (24 ก.ค.60) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม  บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้น ณ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*