ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันนี้ (25 ก.ค.60) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้น ณ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*