อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*