พบนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พบนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องอยุธยา-โปรตุเกส

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*