อบรมหลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับงานพัสดุ

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับงานพัสดุ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ 108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*