พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*