ต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี นักศึกษา และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*