ร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญที่ระลึก

สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีและมอบของขวัญที่ระลึก แด่ รองศาตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำกับดูแลงานกิจการนักศึกษา งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*