ร่วมพิธีรดน้ำศพ ครูสำราญ เกิดผล

วันนี้ (3 ต.ค.60) อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช ร่วมพิธีรดน้ำศพ ครูสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ณ วัดโคกหิรัญ ต.บางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
และท่านยังเป็นผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*