พิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี)  กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดี ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขึ้นรับโล่จาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี   ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”  พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ทำเพื่อท้องถิ่น อธิการบดีกล่าวตอบว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับใช้และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ทางมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ตามยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ฝากมหาวิทยาลัยราชภัฏดูแลประเทศชาติต่อไป ขอขอบคุณและอวยพรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทำภารกิจให้ประสบความสำเร็จลุล่วงและโชคดี

ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะร่วมต้อนรับเยาวชนจากดินเดินภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 30 โดยจะนำเยาวชนทั้ง 320 คน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวพุทธและมุสลิม โดยบุคลากรที่มีความรู้ มุ่งหวังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*