ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะเยาวชนชายแดนใต้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับคณะเยาวชนชายแดนใต้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ณ เรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*