ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ครูสำราญ เกิดผล

วันนี้ (9 ต.ค.60) อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ครูสำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ผู้ได้รับปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*