ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32 โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้  เป็นประธานในพิธี ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะร่วมต้อนรับเยาวชนจากดินเดินภาคใต้ทั้ง 5 จังหวัด ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 32 โดยจะนำเยาวชนทั้ง 320 คน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวพุทธและมุสลิม โดยบุคลากรที่มีความรู้ มุ่งหวังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*