ประชุม ARU พบผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ จีระวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมARU พบผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางความร่วมมือในการจัดการศึกษา ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในจังหหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช ยังแจ้งข้อมูลโมเดลผลิตครู 5 ปี ให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*