ต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน

วันนี้ (20 ธ.ค.60) อาจารย์จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผอ.ลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารศูนย์วัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ณ ห้องประชุมอยุธยา-เปอร์เซีย ในการนี้คณะผู้บริหารจากศูนย์วัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ยังมอบโทรทัศน์ SMART TV ขนาด 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดีและผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้รับมอบ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*