รับมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและประเทศในปี 2559-2560

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.59 รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและประเทศในปี 2559-2560 จาก นายประยูร รัตนเสนีย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดประกวด TO BE NUMBER ONE ไปเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.59 ณ สนามกีฬาจังหวัด เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*