ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 งานประชาสัมพันธ์ นำโดย อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3  เพื่อเป็นการสรุปเนื้อหาและรายละเอียดภายในเล่มวารสาร และร่วมแสดงความคิดเห็นรูปแบบปกวารสาร ซึ่งคาดว่าจะได้ติดตามวารสารฉบับปฐมฤกษ์เร็วๆ นี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*