ประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.เกษม  บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมสมัชชาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับเครือข่ายคณะปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน  จัดขึ้น ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*