มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 300,000 บาท

วันนี้ (12 ก.ย.59) ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพได้มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 300,000 บาท โดยมี อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและคุณพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม อยุธยา-ญี่ปุ่น อาคารสำนักงานอธิการบดี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*