ประชุมวิชาการนานาชาติ “2016 International Workshop on Smart Info-Media Systems In Asia (SISA 2016)”

วันนี้ (14 ก.ย.59) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “2016 International Workshop on Smart Info-Media Systems In Asia (SISA 2016)” ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*