การจัดงาน “คืนสู่เหย้า พวกเราแดง-เหลือง 111 ปี”

วันนี้ (17 ก.ย. 59) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดประชุมสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดร.เกษม บำรุงเวช พร้อมด้วยท่านวิทยา บุรณศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมสมาคมศิษย์เก่า เพื่อวางแผนดำเนินการจัดงาน “คืนสู่เหย้า พวกเราแดง-เหลือง 111 ปี” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยจำหน่ายโต๊ะในราคา 2,500 บาท โดยศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน สามารถสอบถามรายละเอียดและการซื้อบัตรเข้าร่วมงาน ได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร. 035 276 555 ,035 322080

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*